logiškas


logiškas
lògiškas, -a adj. (1) Š nuoseklus, pagrįstas, taisyklingas: Jis niekuomet nesikarščiuodavo, nešūkaudavo, visada būdavo ramus ir be galo logiškas . Lògiškas galvojimas .
lògiškai adv.: Jis kalbėjo galingai, taikliai, logiškai ir karštai .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • logiškas — lògiškas, lògiška bdv. Lògiškas sprendi̇̀mas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • logiška — lògiškas, lògiška bdv. Lògiškas sprendi̇̀mas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • mąstymas — mą̃stymas dkt. Lògiškas mą̃stymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atbaigimas — atbaigìmas sm. (2) FT → atbaigti: Tai yra visiškai logiškas ir įtikinamas Mykolo Jonaičio charakterio atbaigimas K.Kors. baigimas; atbaigimas; įbaigimas; išbaigimas; nubaigimas; pabaigimas; parsibaigimas; pribaigimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • konsekventus — konsekventùs, ì adj. (4) DŽ nuoseklus, logiškas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • logiškumas — logiškùmas sm. (2) DŽ → logiškas: Man labai didelį įspūdį padarė jo gilus kalbos dalykų pajautimas, jo išvedžiojimų nepaprastas logiškumas, įtikinamumas Z.Žem …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rišlus — rišlùs, ì adj. (4) DŽ 1. L109 susijungęs, sulipęs, sukibęs: Labai gerai išmaišyti, kad masė būtų rišli, minkšta ir puri rš. Rišlus gruntas ŽŪŽ51. Tręšiant mėšlu, lengvesnės dirvos pasidaro rišlesnės rš. Molio dirvožemiai esti rišliausi, būdami… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taikus — taikùs, ì adj. (4) Š, DŽ, NdŽ, KŽ, taikus, ì (3) K, LsB263, taikus, i (1) MitI391, Rtr, KŽ; L 1. Kos55, M, DūnŽ, Grd, Brs, Trk, Yl, Vl nelinkęs kariauti ar kivirčytis, ramaus būdo, geras: Taĩkūs čia žmonys, t. y. sutinka J. Taikì, lyties… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • teorija — teòrija sf. (1) NdŽ, DŽ1; Š, LL253 1. logiškas praktikos patyrimo apibendrinimas; faktų, reiškinių aiškinimo principai: Praktika be teorijos yra akla ir netiksli, o teorija be praktikos yra bergždžia ir negyvenimiška rš. 2. kurios nors mokslo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pirštuotė — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: pirštuõtė Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių, plg. anglų k. fingering, tablature. Pateikta: 2015 02 15. Atnaujinta: 2015 03 26. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: pirštų… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas